Īpaša iespēja 


Beidzot kursus Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) mācību centrā Profesionālās Izglītības Centrā - Studija, ir iespēja Iestāties BSA bez iestājpārbaudījumiem un saņemt mācību maksas atlaidi 25% apmērā no 1 semestra mācību maksas.