Mācību programmu mēneša maksa


PROGRAMMAS
„ 3D MAX datortehnoloģijas”
„ Corel DRAW ”
„WEB dizains”
„Fotoshop datorgrafika”
„Datorgrafikas programma (Fotoshop un „ Corel DRAW )”

( 40 Ls / mēnesī )

PROGRAMMAS
Interjera dizains
Darba aizsardzība un drošība
Ugunsdrošība un aizsardzība
Komercdarbības pamati
Datorzinību pamati
Floristikas pakalpojumi
ES bizness un tiesības
„ Datorzinību pamati ”
„ Grāmatveža darba pamati ”
„ Ptojektu izstrāde ”
„Uzņēmējdarbības pamati”
„Sekretāta darba pamati”
„Biroja vadības darba pamati”
„Interjera noformēšanas pamati”
„Logu noformēšanas pamati”
„Dārza noformēšanas pamati”
„Latviešu valoda zemākais līmenis”
„Latviešu valoda vidējais līmenis”
„Latviešu valoda augstākais līmenis”
„Angļu valoda bez priekšzināšanām”
„Angļu valoda ar priekšzināšanām”
„ komercdarbības pamati”

( 35 Ls / mēnesī)

SAGATAVOŠANAS KURSI 9-12 KLAŠU SKOLNIEKIEM

( no 35 Ls / mēnesī līdz 50ls. / mēnesī)