NESLĒPIET SAVAS DOTĪBAS !!!
Katram no mums ir kāds talants, nereti tie ir pat vairāki. Diemžēl, ne vienmēr izvēlamies izglītību un profesionālās darbības jomu saistītu ar sava talanta attīstīšanu. Parasti izvēloties profesiju vadāmies no profesijas aktualitātes, pieejamības, atalgojuma, nereti arī no prestiža.

Tomēr nenovēršami – agrāk vai vēlāk sāk tirdīt nepiepildītie sapņi, nerealizētās iespējas, talants.

Paralēli vidējai un augstākajai izglītības sistēmai pastāv profesionālās pilnveides izglītība- sabiedrībā pazīstami kā kursi.

Īslaicīgie kursi palīdz saprast vai Jūsu talants atbilst Jūsu vēlmēm, veicina izmēģināt spēkus citas darbības jomas apguvē, kā arī, protams, pilnveidot jau izvēlēto profesionālo darbību.

Mācību centrs „Profesionālās Izglītības Centrs - Studija” savas profesionālās pilnveides programmas realizē jau no 2001. gada. Ir iegūta pieredze apmācību jomā un ir skaidrs , ko vēlas un kas nepieciešams mūsu klientam.

Kopš 2005 gada „Profesionālās Izglītības Centrs – Studija” ir uzsācis ļoti ciešu sadarbību ar Baltijas Starptautisko Akadēmiju un ir kļuvis par tā daļu, kas ļauj mūsu kursu beidzējiem pieāvāt lieliskas atlaides stājoties Baltijas Starptautiskā Akadēmijā un Psiholoģijas Augstskolā.

Interjera iekārtošana ir mūsu visradošākā programma, kas visvairāk atšķiras no pārējām. Uz šīm mācībām nāk cilvēki, kas vēlas apjaust, vai tas ir tas, ko tie vēlas , un , protams, ar mērķi likt pamatus profesionālai darbībai. Šajā programmā mācāmies no „0” līdz patstāvīgam projektam. Mācību procesā rīkojam starpskates un projektu aizstāvēšanu.

„Profesionālās Izglītības Centrs – Studija pateicoties Leonardo da Vinci finansējumam ir izmantojusi iespēju veikt pieredzes apmaiņu ar ārvalstu mācību centriem. Ir atrasti progresīvi sadarbības modeļi, kā arī aizgūta pieredze izglītības procesa uzlabošanas iespējai, kā rezultātā strādājam pie programmu aktualizēšanas, kas ļaus tās beidzējiem būt pieprasītiem arī Starptautiskajā tirgū.

Bez esošajām programmām esam apzinājuši darbības jomas, kurās trūkst apmācītu, profesionālu darbinieku. Līdz ar to gatavojam programmas: Tūrisma un viesnīcu biznesa jomā,

Viesnīcu darbinieks.

Vēlamies ar laiku sadarbībā ar Baltijas Starptautiskas Akadēmijas ekonomisko laboratoriju realizēt ar teletilta palīdzību apmācību un semināru sistēmu, kas ir jauns, perspektīvs informācijas apmaiņas veids ar ārvalstu pedagogiem, profesionāļiem un studējošajiem.

Vēlos piebilst, ka dzīve ir neparedzama, nekad nevar zināt kas un kad var noderēt un kļūt nepieciešams. Tāpēc dzīves spēlē parasti uzvar daudzpusīgākie un labāk informētie cilvēki.

Baltijas Starptautiskās akadēmijas
Mācību centrs
Profesionālās Izglītības Centrs – Studija