Baltijas Starptautiskās Akadēmijas
DIZAINA SKOLAS

SAGATAVOŠANAS KURSI

Programma (5 mēn.; 3 mēn)
Programma 12 klašu skolēniem, un, personām, ieguvušām vidējo izglītību bez dizaina vai vizuāli – plastisko mākslu 3 līmeņa profesionālās kvalifikācijas.
Programmas laikā tiek apgūti pamati profesionālajās disciplīnās :
1. zīmēšana;
2. gleznošana;
3. krāsu mācība;
4. kompozīcija;
5. rasēšana;

6. datorgrafika.

Nodarbības notiek sestdienās no 11:00 līdz 16:00.

Audzēkņi, kas beiguši sagatavošanas kursus un saņēmuši sertifikātu, kas apliecina kursu veiksmīgu beigšanu, tiek ieskaitīti:
BSA Dizaina skolas 2 līmeņa augtākās izglītības programmā „Digitālā vizualizācija” pirmajā kursā (Datordizains. Ziņas par programmu http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5087),
vai
BSA Dizaina skolas 1 līmeņa augtākās izglītības programmā „Vides dizains” pirmajā kursā (Vides dizains, Ziņas par programmu http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5375).

Piedāvājam:
Iestāties BSA Dizaina skolā bez iestājpārbaudījumiem;
Mācību maksas atlaidi 25% apmērā no 1 semestra mācību maksas.

Nodarbības notiek:

Lomonosova iela 1/4-313 kab., Rīga;
tel. 66016180; 26496988;