27 dažādu programmu kursi :

  Akreditētas programmas
  Interjera dizains

  Neformālās izglītības programmas
  „ Datorzinību pamati ”
  „ Grāmatveža darba pamati ”
  „ Ptojektu izstrāde ”
  „Uzņēmējdarbības pamati”
  „Sekretāta darba pamati”
  „Biroja vadības darba pamati”
  „Komercdarbības pamati ”
  „Interjera noformēšanas pamati”
  „Logu noformēšanas pamati”
  „Dārza noformēšanas pamati”
  „Latviešu valoda zemākais līmenis”
  „Latviešu valoda vidējais līmenis”
  „Latviešu valoda augstākais līmenis”
  „Angļu valoda bez priekšzināšanām”
  „Angļu valoda ar priekšzināšanām”
  „ 3D MAX datortehnoloģijas”
  „ Corel DRAW ”
  „Fotoshop datorgrafika”
  „Datorgrafikas programma (Fotoshop un „ Corel DRAW )”
  „WEB dizains”
  Darba aizsardzība un drošība
  Ugunsdrošība un aizsardzība
  Komercdarbības pamati
  Datorzinību pamati
  Floristikas pakalpojumi
  ES bizness un tiesības